Pidetään hyvää huolta tärkeästä ihostamme!

Tämä on huomionosoitus iholle, tuolle ihmisen suurimmalle elimelle, joka toimii uloimpana mekaanisena suojana koko elimistölle ja joutuu jatkuvasti koville puolustautuessaan ympäristön hyvin monipuolisilta rasituksilta. Iho ottaa vastaan jatkuvasti kevyitä fyysisiä osumia johtaen mustelmiin, kuhmuihin ja haavoihin, jotka yleensä paranevat ajan kanssa. Iho toimii myös uloimpana suojana pöpöjä vastaan. Iho reagoi muodostamalla tulehdusvasteita eri allergisoiville asioille altistuessaan, kuten hyttysenpistoille, nokkosen polttamille, siitepölylle tai ruoka-aineille. Näistäkin iholla on kyky palautua. Eri vuodenaikoina ihoa koetellaan eri tavoin ympäristön muuttuessa: Kylmä ja kuiva ilma rasittaa ihoa talvisin ja auringon UV-säteet polttavat ihoa kesäisin. Iho on tärkeä monien haitallisten yhdisteiden eliminoinnissa: Useat vapaita radikaaleja muodostavat ympäristötekijät, kuten tupakointi ja ruokavalio, altistavat ihoamme hapetusstressille laittaen sen puolustusjärjestelmät koetukselle. Kaikella tällä ihon tekemällä työllä on vaikutusta sen ulkoiseen olemukseen.

Ihon tärkeisiin tehtäviin kuuluu myös elimistön lämmönsäätely sekä tuntoaistimusten välittäminen. Lisäksi auringonvalosta saatava D-vitamiini imeytyy elimistöömme ihon kautta. Jo 15 minuutin kesäisestä auringosta nauttimisen päivässä on sanottu täydentävän elimistön D-vitamiinivarastot, joita tarvitaan erityisesti kalsiumin imeytymiseen ja luuston terveyteen. Iho on myös merkittävä osa ulkonäköä vaikuttaen osaltaan omaan identiteettiin. Varsinkin iän tuomat näkyvät muutokset iholla saattavat johtaa oman identiteetin uudelleen rakentamiseen. Ihon terveydellä on siis vaikutusta itsetuntoon ja henkiseen hyvinvointiin.

Kaiken kaikkiaan iho on siis aikalailla tärkeä osa meitä! Tulipa lueteltua erittäin monta syytä pitää hyvää huolta ihostamme. Kaikista mainituista syistä voikin päätellä, että iho heijastaa voimakkaasti yleistä terveydentilaamme.

Ihon täytyy kestää aikamoista vaihtelua yhdestä ääriolosuhteesta toiseen koko elämämme ajan. Sanomattakin on selvää, että tällä on näkyviä vaikutuksia ihomme ulkoasuun, minkä vuoksi ympäristö muokkaa meidän vauvana niin sileän ihon yksilöllisesti ikääntyvään muotoon. Vanhemmiten ihon kyvyt palautua ja korjata itseään hidastuvat, sillä ihon uusiutumiskyky hidastuu merkittävästi. Nuorempana iho uusiutuu kokonaisuudessaan kuukauden välein, kun taas vanhempana siihen saattaa mennä 45 päivää. Tämän takia myös ympäristön vaikutukset näkyvät herkemmin ikääntyvässä ihossa. Lisäksi perimä on merkittävässä roolissa siinä, miten ja kuinka paljon ympäristötekijöiden vaikutukset tulevat näkymään ihollamme.

Perimän on arveltu vaikuttavan jopa 60% ihon ulkoasuun ja ihossa näkyviin vanhenemisen merkkeihin. Ympäristötekijät, kuten altistus auringolle, tupakointi, rasvainen ja sokeripitoinen ruokavalio sekä ulkoiset stressitekijät, vaikuttavat siten loput 40%. Geneettiset (ja epigeneettiset) tekijät vaikuttavat myös ympäristötekijöistä aiheutuvien vaikutuksien yksilöllisiin eroihin, kuten siihen, miksi toisen iho on paljon herkempi auringon aiheuttamille vaurioille kuin toisen.

Ihon ominaisuudet, kuten elastisuus, kosteus, antioksidanttinen kapasiteetti, aurinkoherkkyys ja kudosten korjautuminen määrittävät suuren osan yksilön ihon terveydestä ja ulkoisesta olemuksesta. Lisäksi sukupuolella ja etnisellä taustalla on merkitystä ihon ominaisuuksiin ja sitä kautta sen tarvitsemaan hoitoon. MyDNAPedia Ihoterveyden geenitestillä voi selvittää edellä mainittujen ihon ominaisuuksien geneettisiä syitä ja saada vinkkejä omasta ihosta huolehtimiseen. Lisäksi MyDNAPedia Ihoterveyden geenitesti kertoo yleisimpiä ihotauteihin liittyviä geneettisiä riskejä, kuten melanoman, tyvisolusyövän, psoriasiksen ja rosacean (ruusufinni).

Valitettavasti emme voi geenitestillä tarjota ratkaisua ikuisen nuoruuden lähteelle ja estää ihoa ikääntymästä. Sen sijaan, geenitestillä voi löytää apua oman hyvinvoinnin parantamiseen hyödyntämällä geenitietoa Sinulle oikeiden ihonhoidon ratkaisujen löytämiseen, ennaltaehkäisemällä Sinulla havaittujen ihon ikääntymiseen vaikuttavien geneettisten tekijöiden vaikutusta sekä tunnistamalla mahdollisia ihotautien riskejä.

Nyt kun iho on saanut meiltä ansaitsemaansa huomiota edes hetkeksi, ei unohdeta pitää siitä hyvää huolta lomailleissakaan. Aurinkorasvaa iholle ja kesäkeleistä nauttimaan!