Disclaimer

Geneettisillä tekijöillä on arvioitu olevan huomattava vaikutus urheilukykyyn ja hyvinvointiin, joista noin 50% ja 30% voidaan selittää geneettisesti ja loput niistä niin sanotuista ympäristötekijöistä, kuten liikunnallinen/tekninen taso, ikä, ilmasto, ruokavalio, unen laatu, paino ja fyysiset tekijät. On kuitenkin tärkeää muistaa, että DNA-testitulos ei anna sinulle lopullista johtopäätöstä siitä, kuinka hyväksi tai huonoksi urheilijaksivoit tulla tai mitä terveysongelmia kohtaat eri vaiheissa elämää. Koska ympäristötekijät vaikuttavat pitkälti siihen, miten aktiivisesti geenejä käytetään kehossasi, voit kehittää perinnöllisiä tekijöitä tiettyyn suuntaan tekemällä sopivia harjoituksia. Näin voit hyödyntää geneettisiä omaisuuksiasi ja toisaalta parantaa kehityskohteitasi.

 

On tärkeää ymmärtää, että DNA-testi ei kerro nykyistä kuntotasoa. DNA-testin tulos on geneettinen lähtötasosi, joka on ollut syntymästäsi saakka.

 

Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvä DNA-testaus on kasvava tieteenala ja uutta tietoa kertyy jatkuvasti. MyDNAPedia-testin tulokset ja suositukset perustuvat aina uusimpiin ja vasrmistetuimpiin saatavilla oleviin tieteellisiin tietoihin. Koska DNA-tutkimus on jatkuvasti kehittymässä, jopa parhaimpaan tieteelliseen tietoon perustuvat suositukset eivät takaa MyDNAPedia-testitulosten ja suositusten vaikutusta. Tuloksista voi hyötyä joillekin ihmisille enemmän kuin toisille, ja joissakin tapauksissa hyödyt jäävät toteutumatta. Näissä harvinaisissa tapauksissa henkilöt ovat kuitenkin oppineet paljon itsestään ja geneettisistä ominaisuuksistaan ja toivottavasti saivat lisää motivaatiota jatkaa liikkumista ja ylläpitää terveellistä elämäntapaa. MyDNAPedia-testin tulos on vain tiedoksi ja se ei korvaa lääketieteellistä neuvontaa, geneettistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa.

 

Kaikkiharjoitteluun tai ravitsemukseenliittyvätneuvot ja suosituksetperustuvatseuraaviinoletuksiin:

 

01. sinulla on hyväyleiskunto ja oletterve

02. Lääkäriei ole kieltänytsinultaliikuntaa/harjoittelua

03. Sinuaei ole neuvottuliikkumaantietyllätavalla tai noudattamaantarkkaaruokavaliotajonkinlääketieteellisensyynvuoksi (esimerkiksikorkeakolesterolitaso)

04. Sinullaei ole liikuntaan tai ruokavalioonvaikuttavaalääkitystä

05. sinullaei ole ruoka-aineallergioita

06. sinullaei ole jotainmuutasyytä, jokaestäänoudattamastasuosituksiamme

Jos et ole varma edellä mainituista oletuksista, suosittelemme, että kysytte omalta lääkäriltäsi ohjeita ennen kuin noudatat suosituksia.

 

Olet aina itse vastuussa kaikista toimista ja seurauksista, jotka liittyvät meidän ohjeisiin tai suosituksiin. MyDNAPedianhenkilöt tai kumppanit eivät ole vastuussa seurauksista, kustannuksista, vahingoista, vammoista tai muista seurauksista, jotka voivat johtua ohjeiden ja suositusten noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä ja jotka liittyvät tähän DNA-testiin tai siihen. tuloksiin.

MyDNAPedia.com